Vidho opna

Posted by / 22-Jul-2018 05:11

Vidho opna

PK Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosai¬ ska). Språkprofven anföras i den form, som de hafva i det till grund lagda aftrycket af källskriften, dock med undantag deraf, att stora begynnelsebokstäfver blifvit utbytta mot små, att y Google Original from PRINCETON UNIVERSITY IV eller åtminstone icke på ett mera planmässigt eller fullständigt sätt blifvit tillgodo- gjordt i ordboken.

Afven ur andra skrifter anföras stimdom ord och språkprof; då källan varit otryckt, nämnes meddelaren.

— Af do inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida.

6V j 1 10386 PRINCETON UNIVERSITY - • 4 • • 4 % *4 • | • * • * « ■ « 5 • 4 • * • ?

♦ 4 • ♦ • * 4*4 § t é 4 • ilibrarw of |)rhtrrfon ttm Ueroitjj.

1487—96, utgörande afakrift efter cn sanno¬ likt några deceunier tidigare gjord öfversättning; s.

senare hälften af 1400-talet, båda styckena härstammande från samma troligen Sven¬ ska original fr.

vidho opna-22vidho opna-8vidho opna-39

One thought on “vidho opna”

  1. Independent circuit —present [ edit ] Mosh and Thrasher appeared on the Ring of Honor pay-per-view Best in the World on June 24, as the masked tag team Guardians of Truth, managed by Truth Martini.